Mäklarinformation

Byggnadsår

2013-2014.

Uppvärmning

Fjärrvärme.

Försäkring

Brf Nya Kvarnen 1 har en fastighetsförsäkring och i den ingår ett kollektivt bostadstillägg. Detta innebär att den enskilde medlemmen inte behöver teckna separat tillägg till sin hemförsäkring avseende bostadsrättstillägg.

Moderna Försäkringar
Telefon:  0200-212120

E-Post: foretagsskador@modernaforsakringar.se
Försäkringsnummer: 1042389

Utförda renoveringar

Inga utförda renoveringar då fastigheten är uppförd 2013-2014.

Kommande renoveringar

Föreningen har inte beslutat om någon större renovering.

Föreningen

BRF Nya Kvarnen 1 är en äkta förening som förvärvade fastigheten den 12/6 2013 och upplåter 57 bostadslägenheter och två lokaler (café/kontor). Föreningen äger marken. Föreningen är delaktig i två gemensamhetsanläggningar som omfattar garage med tekniska anläggningar samt väg, gångstråk och anordning för omhändertagande av dagvatten, vatten- och spillvatten ledning.

Gemensamhetsutrymmen

I föreningen finns 2 st takterrasser, garage, lokal och övernattningslägenhet (400 kr/dygn att hyra), cykelrum samt fastighets- och rullstolsförråd.

TV- och internetanslutning

Kabel TV och Bredband 100/100 via Fiber från Telia är tillgänglig i alla lägenheter. Avgift för Triple-play är 220 kr/mån vilken debiteras tillsammans med avgiften. Observera att digitalbox samt IT-station tillhör lägenheten.

Varmvatten

Faktureras per lägenhet tillsammans med avgiften.

Bilplats

Föreningen upplåter ca 49 garageplatser (varav 16 st är utrustade med laddstationer) och 5 MC-plaster.
En garageplats uthyres för 1000 kr/månad (1200 kr/månad för garageplats med laddstation) och en MC-plats uthyres för 350 kr/månad.

Kommande avgiftsförändringar

Avgiftshöjning med 10% har gjorts från och med 2024-01-01. Inga nya avgiftshöjningar är inplanerade för närvarande.

Ägande

Föreningen godkänner delat ägande och har inget krav på minsta ägarandel. Juridisk person godkänns ej som medlem.

Energideklaration

Föreningen har upprättat en energideklaration.

Överlåtelseavgift

2.5% av prisbasbelopp. Debiteras köparen.

Pantsättningsavgift

525 kr

Pantsättningar

Att bostadsrätten är pantsatt betyder att nuvarande ägare har bolån med lägenheten som säkerhet. I samband med tillträdet löses samtliga lån så att du som köpare kan pantsätta bostadsrätten på nytt för eventuella egna bolån. Inga lån finns att överta.

Vid förfrågan om mäklarbild hänvisar vi till www.90220.se och fliken mäklarservice där ni kan beställa mäklarbilden.

OBS! Pantbrev måste skickas direkt till Fastum för påskrift. Styrelsen får inte signera dessa.

Fastum AB
Box 3118
169 03 Solna

Årsredovisningar

Se flik Protokoll och bilagor