Trivselregler

Trivselanvisningarna finns till för att din förening Brf. Nya Kvarnen 1 skall kännas som en bra fastighet att bo och trivas i. Styrelsen tar mer än gärna emot förslag på nya punkter du skulle vilja ha med, samt om det finns ändringar eller tillägg till befintlig text du vill införa. Synpunkterna kan du lämna i föreningens brevlåda på Kvarngränd 10.

Andrahandsuthyrning

Kontakta styrelsen i god tid vid planer på att hyra ut lägenhet i andrahand.Kontakta styrelsen för information om vilka villkor som gäller i Brf Nya Kvarnen 1. Andrahandsuthyrning som påbörjas innan godkännande av styrelsen är enligt lag förbjudet. Det kan innebära att din rätt till lägenheten anses förverkad, och tvångsförsäljning kan ske.

Garage

Det är vår förvaltare Fastum som har hand om garaget åt oss.

Gå in på den här länken för att ställa dig i kö: Anmälan garageplats

I de obligatoriska fälten som egentligen berör intresseanmälan av förråd skriver du bara P-plats.

OBS! Vid upprättande av avtal för en ny eller vid byte av garageplats så kommer ni att debiteras 1095 kr +moms av Fastum.

Tänk på att ditt betalningsansvar för plats i garaget inte upphör automatiskt när du avflyttar. Separat uppsägning måste ske. Upplåten plats kan inte överlåtas utan att ev. köplats har företräde till ledig plats.

Garageregler

Balkonger

Placera alltid blomlådorna på insidan av balkongräcket. För att undvika att dessa faller ner och förorsakar person- eller egendomsskada.
All yttre åverkan i fasaden, såsom borrning, spikning etc., medför en stor risk för vatten- och mögelskador och får endast utföras efter godkännande av föreningens styrelse.
Ska ni beställa insynsskydd för balkongen så föreslår styrelsen att ni beställer det från Sandatex med färg nummer 986-727. Detta för att få en enhetlig bild av byggnaden.

GRILLNING

Det är, tills vidare, tillåtet att grilla på balkong/uteplats dock endast med gasol- eller elgrill. Det är inte tillåtet att grilla med kolgrill.

Förvaring av gasolbehållare på balkong:

Det lämpligaste stället att förvara gasolbehållare i flerbostadshus är på en balkong, under förutsättning att den inte är inglasad. På en öppen balkong får behållarstorleken P11 (max 30 liter) förvaras. Om man vill kan behållarna förvaras i ett ventilerat plåtskåp för att skydda dem mot väder och vind.

För en inglasad balkong gäller samma förvaringsregler som inomhus. Det innebär att gasolbehållare med volymen högst 5 liter får förvaras där. Det är förvaringen av gasoltuben som är det viktiga.

Förutsättning för att få grilla på inglasad balkong är att  man öppnar upp helt och följer rekommendationerna i följande dokument: gasol-for-hem-och-fritid

OBS! Ingen grillning på Takterrasserna är tillåten.

Du som är rökare bör ta stor hänsyn till dina grannar om du använder balkongen som rökplats. Ingen rökning är tillåten på Takterrasserna.

Om du får mycket snö liggande på balkongen ber vi dig se till att skotta, för att undvika att stora vattenmängder rinner ner på grannens balkong under vid snösmältning.

För inglasning kontakta styrelsen för godkännande då det krävs bygglov.

Husdjur

Innehavare av husdjur ansvarar för att dessa inte stör eller förorenar i fastigheten och inte heller rastas inom föreningens område. Om olyckan skulle vara framme, plocka upp djurets spillning. Husdjur ska vara kopplade inom föreningens område.

Källarutrymmen

Personliga tillhörigheter får endast förvaras på avsedd plats inne i källarförråd. Gångarna ska hållas fria från saker och får inte belamras. Det är inte tillåtet att placera något i källargångar, eller andra allmänna utrymmen så som trapphus etc.
Inget brandfarligt gods (så som lösningsmedel, spolarvätska, bensin etc.) är tillåtet i källarförråd.
Undvik att förvara stöldbegärlig egendom i källare.

Parabolantenn

Det är inte tillåtet att sätta upp parabolantenn eller annan utomhusantenn på fasad eller balkongräcke.

Planteringsytor

Gräsmattor och rabatter inom föreningens område sköts av avtalad entreprenör.

Störningar

Alla boende är skyldiga att visa hänsyn. Skyldigheten gäller i lägenheten men också i gemensamma utrymmen som gemensamhetslokal, trapphus och gård. Medlemmen ansvarar även för sina gäster. Ska du ha fest, informera gärna grannarna i god tid innan, det brukar underlätta förståelsen. Naturligtvis måste du ändå respektera gemensamma trivselanvisningarna och visa hänsyn till grannar och övriga i omgivningen.

Tänk på att Borrning/Stomljud/Slagborrmaskin skall ske under vardagar 9-19 och helger 10-18.

Trapphus och gemensamma utrymmen

Cyklar skall förvaras i cykelrum.
Mopeder och Mc får hyra platser i garaget.
Trapphusen ska i övrigt hållas fria från barnvagnar, rullatorer, cyklar, dörrmattor, lekredskap, blomkrukor med mera pga. brandrisken och för framkomlighet för räddningstjänsten och funktionshindrade. Rökning är inte tillåten i trapphus och andra gemensamma utrymmen.

Felanmälan/Fastighetsservice

Upptäcker man fel eller brister i lägenheten eller utanför vid fastigheten,  kontakta i första hand styrelsen på info@nyakvarnen1.se . Observera att den avtalade leverantören som rycker ut debiterar för varje utryckning. Om bostadsrättshavare beställer jourutryckning och det visar sig att jourtekniker åtgärdar något som är inom bostadsrättshavarens ansvar, så debiterar bostadsrättsföreningen den uppkomna kostnaden till den enskilde bostadsrättshavaren. För att undvika onödiga kostnader, konsultera alltid styrelsen innan jour tillkallas.