Protokoll och bilagor

Föreningsstämmor

Årsmöte 2023

Årsmöte 2022

Årsmöte 2021

Årsmöte 2020

Årsmöte 2019

Extrastämma 2019 01 29

Årsmöte 2018

Årsstämma 2017

Årsstämma-2016-05-31

Konstituerande-protokoll-2016

Årsstämma 2015-05-12

Årsredovisningar

Årsredovisning – 2023

Årsredovisning – 2022

Årsredovisning – 2021

Årsredovisning – 2020

Årsredovisning – 2019

Årsredovisning – 2018

Årsredovisning – 2017

Årsredovisning – 2016

Årsredovisning – 2015

Årsredovisning – 2014

Stadgar

Stadgar 2019

Stadgar 2018-01

Ekonomisk plan

Ekonomisk_Plan_NK1

Övrigt

Intentionsavtal 210409

Motion NKS