Styrelsen

Styrelsens huvuduppgifter är att förvalta föreningens fastigheter samt se till att föreningen har en god och stabil ekonomi både för nuvarande och framtida bostadsrättsinnehavare.

Styrelsen svarar för föreningens organisation och förvaltning samt arbetar för medlemmarnas gemensamma intressen och för att varje medlem skall trivas. Styrelsen företräder föreningen och verkställer de beslut som föreningsstämman fattar. Styrelsen utses på föreningsstämman som hålls en gång om året, vilket brukar vara i början av sommaren.

I mån av tid och kunskap försöker styrelsen även att svara på frågor som medlemmarna har, I första hand svarar styrelsen på frågor som berör föreningen och i andra hand på frågor som medlemmarna har och som medlemmen själv egentligen ansvarar för. Styrelsen behandlar medlemmarnas frågor, synpunkter och ansökningar vid nästkommande styrelsemöte och återkommer till dig. Styrelsen tar även in klagomål och förbättringspunkter för att göra din trivsel i föreningen så bra som möjligt.

Styrelsen för Nya Kvarnen 1 jobbar aktivt och långsiktigt med att föreningen skall bli den bästa och mest attraktiva bostadsrättsföreningen på Kvarnholmen.

Sittande styrelse valdes vid årsmötet 2023:

Jan Ekström – ordförande
Vladimir Georgievski – ledamot
Margareta Erdegren – ledamot
Gunvor Niklasson – ledamot
Hanna Eldmar – suppleant
Kersti Dennemo Karjel – suppleant
Marcus Develius- suppleant
Sigrid Åkerstrand – informationsansvarig

Valberedning:
David Onshagen, Peter Saers