Sopsortering

Återvinningsrummet har föreningen som en extra service till medlemmarna för att enkelt och bekvämt kunna slänga och sortera olika fraktioner. Det vi kan slänga är:

  • Plastförpackningar,
  • Pappersförpackningar
  • Tidningar
  • Glas
  • Metall (burkar odyl).
  • Glödlampor
  • Batterier

Behållarna är utmärkta med text och även symboler så att det inte skall bli några missförstånd. Allt övrigt avfall som pallkragar, blommor, badkarsdelar etcetera får man åka med till någon av de sopstationer som finns i Nacka. Varken Suez eller någon ur styrelsen tar hand om det. Varje sanering av utrymmet kostar i runda slängar 5.000:-. Det är pengar som föreningen kan göra något trevligare med.

Matavfall

Matavfall slänger vi i en av de två behållarna (kasunerna) på gården. Använd de bruna papperspåsarna som finns i sopsorteringsrummet. Släng endast matavfall i påsarna och endast de bruna matavfallspåsarna i kasunen. OBS! släng inte hundbajspåsar i kasunen.

Restavfall

Det finns också en kasun för restavfall. Här slänger du det som är kvar när du sorterat bort farligt avfall, elavfall och grovavfall. Exempel på vad som går bra att slänga: tops, dammsugarpåsar, blöjor, sanitetsprodukter, kuvert, plåster.

Om det finns frågor eller om ni känner er osäkra på vad och hur man sorterar så gå gärna in på www.nacka.se/avfall för att läsa mer om matavfallssortering och var man hittar de olika avfallssorteringsanläggningarna i Nacka.